Створення: 18.02.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 22/03/2013

Публічне акціонерне товариство “Каланчацький маслозавод” скликає загальні збори акціонерів 22.03.2013р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл, смт Каланчак,  вул.Піонерська, 90 (в приміщенні залу засідань), з таким порядком денним:

  1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2012р.
  4. Відкликання та обрання ревізійної комісії.
  5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 18.03.13.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до правління.

Реєстрація учасників 22.03.13 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 33(1537) від 18.02.13.