Створення: 11.02.2013

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 11/02/2013

11.02.13 емітенту стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше %: пакет акцій фізичної особи збільшився до 1277249 шт., що складає 72,93% голосуючих акцій. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Ружицька Людмила Пантеліївна.