Створення: 29.03.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 23/03/2012

Рішенням загальних зборів акціонерів 23.03.12 звiльнені члени Наглядової ради, які перебували на посадах з 15.02.11: Ковтонюк Олексій Васильович, володiє 0,01% акцій АТ; Ружицький Володимир Володимирович, володiє 0,02% акцій АТ; Сальник Валерій Пантелійович, володiє 0,0001% акцій АТ; Рубель Тамара Іванівна, володiє 0,0001% акцій АТ. Згоди на оприлюднення паспортних реквізитів не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Ружицька Людмила Пантеліївна