Створення: 21.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 21/04/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 звiльнена голова ревiзiйної комiсiї ПАТ «Каланчацький маслозавод» Журавок Олександра Сергiївна. акцiями не володiє, перебувала на посадi з 17.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 звiльнений член ревiзiйної комiсiї ПАТ «Каланчацький маслозавод» Ванцовський Сергiй Миколайович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 17.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 обрано головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Каланчацький маслозавод» термiном на три роки Журавок Олександра Сергiївна, акцiями не володiє, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 обрано членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Каланчацький маслозавод» термiном на три роки Ванцовський Сергiй Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 звiльнений голова наглядової ради ПАТ «Каланчацький маслозавод» Ружицький Володимир Петрович, володiє 0,15% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 17.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 звiльнена член наглядової ради ПАТ «Каланчацький маслозавод» Буй Лариса Миколаївна, володiє 0,0001% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 17.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 звiльнений член наглядової ради ПАТ «Каланчацький маслозавод» Заєць Микола Iванович, володiє 0,007% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 17.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 обраний головою наглядової ради ПрАТ «Каланчацький маслозавод» термiном на три роки Ружицький Володимир Петрович, володiє 0,15% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 обраний членом наглядової ради ПрАТ «Каланчацький маслозавод» термiном на три роки Сальник Валерiй Пантелiйович, володiє 0,0002% акцiй в статутному капiталi, попередня посада начальник охорони. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 обраний членом наглядової ради ПрАТ «Каланчацький маслозавод» термiном на три роки Заєць Микола Iванович, володiє 0,007% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 звiльнена голова правлiння ПАТ «Каланчацький маслозавод» Ружицька Людмила Пантєлiївна, володiє 75,15% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 15.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 звiльнений член правлiння ПАТ «Каланчацький маслозавод» Яворський Микола Антонович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 15.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 звiльнена член правлiння ПАТ «Каланчацький маслозавод» Сальник Раїса Андрiївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 15.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 звiльнена член правлiння ПАТ «Каланчацький маслозавод» Шишкарьова Iрина Анатолiївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 15.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 звiльнена член правлiння ПАТ «Каланчацький маслозавод» Холодир Людмила Пилипiвна, володiє володiє 0,0002% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 15.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 звiльнена член правлiння ПАТ «Каланчацький маслозавод» Гришко Олена Iванiвна, володiє володiє 0,007% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 15.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 звiльнений член правлiння ПАТ «Каланчацький маслозавод» Сопянiченко Євгенiй Анатолiйович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 15.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2017 обрана термiном до переобрання директор ПрАТ «Каланчацький маслозавод» Ружицька Людмила Пантєлiївна, володiє 75,15% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова правлiння. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.