Створення: 18.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 18/04/2018

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2018 звiльнений голова наглядової ради ПрАТ «Каланчацький маслозавод» Ружицький Володимир Петрович, володiє 0,15% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 21.04.2018. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2018 звiльнений член наглядової ради ПрАТ «Каланчацький маслозавод» Сальник Валерiй Пантелiйович, володiє 0,0002% в статутному капiталi, перебував на посадi з 21.04.2017. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2018 звiльнений член наглядової ради ПрАТ «Каланчацький маслозавод» Заєць Микола Iванович, володiє 0,007% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 21.04.2017. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2018 обраний головою наглядової ради ПрАТ «Каланчацький маслозавод» термiном на 2 роки Ружицький Володимир Петрович, володiє 0,15% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2018 обраний членом наглядової ради ПрАТ «Каланчацький маслозавод» термiном на 2 роки Сальник Валерiй Пантелiйович, володiє 0,0002% акцiй в статутному капiталi, попередня посада начальник охорони. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2018 обрана членом наглядової ради ПрАТ «Каланчацький маслозавод» термiном на 2 роки Бойко Iрина Олександрiвна, акцiями не володiє, попередня посада заступник директора. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.