Створення: 17.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 17/04/2015

  • Рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.2015 звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Журавок Олександра Сергiївна. акцiями не володiє, перебувала на посадi з 22.03.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.2015 звiльнений член ревiзiйної комiсiї Ванцовський Сергiй Миколайович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 22.03.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.2015 обрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Журавок Олександра Сергiївна. Акцiями не володiє, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.2015 обраний членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Ванцовський Сергiй Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.2015 звiльнений голова наглядової ради Ружицький Володимир Петрович, володiє 0,15% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 15.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.2015 звiльнена член наглядової ради Буй Лариса Миколаївна, володiє 0,0001% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 15.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.2015 звiльнений член наглядової ради Заєць Микола Iванович, володiє 0,007% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 15.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.2015 обраний головою наглядової ради термiном на три роки Ружицький Володимир Петрович, володiє 0,15% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.2015 обрана членом наглядової ради термiном на три роки Буй Лариса Миколаївна, володiє 0,0001% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.2015 обраний членом наглядової ради термiном на три роки Заєць Микола Iванович, володiє 0,007% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.