Створення: 27.04.2017

Рiшенням про змiнену типу акцiонерного товариства – 21/04/17

Рiшенням зборiв акцiонерiв 21.04.17 змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Вiдповiднi змiни внесенi до ЄДР 27.04.2017. Повне найменування товариства до змiни: публiчне акцiонерне товариство «Каланчацький маслозавод»; пiсля змiни: приватне акцiонерне товариство «Каланчацький маслозавод».