Створення: 09.11.2011

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 17/02/2011

17.02.11 відбулась операція дарування акцій, за результатом якої пакет акцій фізичної особи зменшився до 1211354 шт., що складає 69,17% голосуючих акцій. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Ружицька Людмила Пантеліївна