Створення: 09.11.2011

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 15/02/2011

Рішенням загальних зборів акціонерів 15.02.11 звiльнені: член правління Салій Петро Павлович, володiє 0,01% акцій ВАТ, перебував на посадi з 14.11.08; член РК Холодирь Людмила Пилипівна, володiє 0,0002% акцій, перебувала на посадi з 14.11.08. Тим же рішенням терміном на 3 р. призначені: члени Наглядової ради Заєць Микола Іванович, володiє 0,01% акцій, попередні посади: заст. директора, Ружицький Володимир Володимирович, володiє 0,02% акцій, попередні посади: директор, Сальник Валерій Пантелійович, володiє 0,0001% акцій, попередні посади: нач. служби контролю та охорони, Ковтонюк Олексій Васильович, володiє 0,01% акцій, попередні посади: водій; член РК Салій Петро Павлович, володiє 0,01% акцій, попередні посади: водій. Терміном до переобрання загальними зборами призначені члени правління: Гришко Олена Іванівна, володiє 0,01% акцій, попередні посади: нач. виробництва; Сопяніченко Євген Анатолійович, акціями не володiє, попередні посади: механік. Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Ружицька Людмила Пантеліївна